szkola.aligator@gmail.com +48 501 036 604

Godziny otwarcia: 8:30-18:00

Zawieszone zajęcia na basenie od 17 października do odwołania.

2020-10-16

Zawieszone zajęcia na basenie od 17 października do odwołania.

Nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, dla których zamyka się baseny. Z powodu braku wiedzy i błędnych założeń podejmuje się złe decyzje, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie branży rekreacyjno – sportowej.
Dzisiejsze baseny to zaawansowane technologicznie budynki z działającymi instalacjami, systemami filtracji i kontroli jakości wody oraz powietrza. Jednak z przestarzałych informacji opartych na funkcjonowaniu basenów z przeszłości, wynika błędne przekonanie opinii publicznej, a czasami także lekarzy, którzy błędnie przypisują baseny do przyczyniania się do rozprzestrzeniania chorób.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, 2020) sugeruje, że nie ma ryzyka przeniesienia COVID-19 w basenach, które zachowują odpowiednie procedury dezynfekcji i minimalny poziom wolnego chloru wynoszący 1 mg / l w całym basenie. Ponadto sugerują, że niższe stężenie wolnego chloru (0,5 mg / l lub mniej) jest wystarczające, gdy chlor jest używany w połączeniu z dezynfekcją ozonem lub UV.
COVID-19 ma niską trwałość w wodzie, z niewielką lub żadną szansą na wywołanie infekcji w wodzie basenowej, ponieważ jest niezwykle podatny na Chlor, Ozon i bakteriobójcze napromienianie ultrafioletowe.
Od momentu pojawienia się COVID-19 na świecie przeprowadzono szereg badań, które dowodzą, że baseny są jednym z najbezpieczniejszych miejsc i powinny pozostać otwarte, o czym świadczą uzyskane wyniki badań.
Wilgotność powietrza jest czynnikiem ograniczający transmisję COVID-19
Z wcześniejszych badań wiemy, że wilgoć odgrywa znaczącą rolę w przekazie wirusów przenoszonych drogą powietrzną, takich jak grypa. W warunkach niskiej wilgotności powietrze jest bardziej suche, z małą ilością pary wodnej lub bez niej, co oznacza, że ​​gdy ktoś kaszle, cząsteczki pozostają mniejsze, mogą podróżować dalej i są zawieszone w powietrzu na dłużej. W wilgotnych warunkach i gdy w powietrzu znajduje się woda, wszelkie wydalane cząsteczki przyczepiają się do cząsteczek wody, stają się cięższe i szybciej opadają na ziemię. Potencjalnie wilgotne środowisko może działać na rzecz ograniczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID.
Udokumentowano, że wirusy unoszące się w powietrzu mają zmniejszoną przeżywalność lub zakaźność, gdy są wystawione na wilgotność względną między 40 a 70% (Arundel, Sterling. E, Biggin i Sterling, T. 1986). Potwierdzają to dowody z Terytorium Północnego (Australia), gdzie wilgotność wynosi średnio 44% do 72% i gdzie odnotowano tylko 29 pozytywnych przypadków COVID-19 i zero zgonów. Ponadto poparcie dla tego ustalenia pochodzi z bardziej obszernego chińskiego badania (zimą), które wskazało, gdy wilgotność mieściła się w przedziale od 67% do 85,5%, każdy 1% wzrost wilgotności prowadził do spadku codziennych potwierdzonych przypadków o 11% do 22% (Qi et al., 2020). Podobne australijskie badanie w seriach czasowych przeprowadzono przy użyciu lokalnych danych z Nowej Południowej Walii za okres od stycznia do marca (latem) 2020 r. Obliczono, że przewiduje się, że 1% spadek wilgotności względnej zwiększy liczbę przypadków COVID-19 o 6,11%. (Ward, Xiao i Zhang, 2020).
Większość basenów krytych w naturalny sposób działa przy wilgotności na poziomie 50-60%. W przypadku systemów basenowych ustawionych na utrzymanie temperatury powietrza o 2 stopnie wyższej niż temperatura wody, wilgotność może być odpowiednio kontrolowana w tym zakresie.
Badania potwierdzają, że problem nie dotyczy samego basenu, ale raczej zachowań ludzi poza wodą. Obiekty basenowe zachowujące odpowiednie procedury dezynfekcji i oferujące kontrolowane zajęcia jak nauka pływania czy aquaaerobic są bezpiecznym miejscem i powinny pozostać otwarte.